• Kristin Mohn er leder ved Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT) i Sandnes. Hun forteller at flere unge søker hjelp for sitt rusproblem i Sandnes og at fellesnevner for disse er at mange har kommet svært langt i sin ruskarriere til tross for ung alder. Åsmund Ådnøy

Flere unge søker rushjelp