Psykiatriske senter manglar spesialistar

Varatun psykiatriske senter har problem med å fylla ei psykiaterstilling som vart oppretta i 2003. På landsbasis står 500 stillingar ledige.