Rennesøy lover full barnehagedekning

64 nye barnehageplasser er klarert i Rennesøy. Dermed vil alle som søkte plass innen fristens utløp få plass til høsten.