Halv-sykehus på Stokka

Stokka sykehjem er først ute i Helse Stavanger med en avdeling der folk kan ligge når de blir skrevet ut fra SUS, men fortsatt trenger så mye behandling at de ikke kan være hjemme eller på et vanlig sykehjem.