Milepæl for Ryfast

Med lengde på 14 kilometer og 291 meter under havoverflaten blir Solbakktunnelen mellom Hundvåg og Strand verdens dypeste og lengste undersjøiske tunnel for biler.