• Lars Idar Waage

Ukjent nevø kan ha vært i Stavanger