• Hans E. H. Jacobsen

Alvorlig trafikkulykke ved Flekkefjord