94 meter bru støpt på ett døgn

Den nye firefeltsbrua på Madla blir kjøreklar i februar 2009.