Stoppar hytteplanar

Fylkesmannen seier nei til dei to store planlagde hyttene i Refsnesskogen ved Jærhavet og klagar på byggjeløyvet i utval for tekniske saker og næring 21. oktober.