SUS melder inn få tabber

SUS ligger på bunn når det gjelder å melde til Helsetilsynet såkalte avvik, altså sykehustabber, ifølge en rapport for tidsrommet 2001-2007.