Harald Espedal gjen­valgt som styre­leder i Lyse

Bedriftsforsamlingen i Lyse valgte torsdag Harald Espedal til styreleder for to nye år. Generalforsamlingen vedtok samme dag innstillingen til utbytte på 630 millioner kroner til eierkommunene.

Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Espedal har vært styreleder i industrikonsernet siden 2015.

Bedriftsforsamlingen valgte Dag Mossige som vara for Espedal. Mossige er gruppeleder for Arbeiderpartiet i Stavanger. Hilde Fahret Born ble valgt som ny nestleder i bedriftsforsamlingen. Hun erstatter Ane Mari Braut Nese. Born er i dag vara for Arbeiderpartiet til kommunestyret i Stavanger.

Det nye konsernstyret:

Harald Espedal, leder. Vara: Dag Mossige

Stine Rolstad Brenna, nestleder. Vara: Marion Svihus

Svein Gjedrem, styremedlem. Vara: Jone Heggheim

Jonas Skrettingland, styremedlem. Vara: Svein Høyland

Kate Hidle, styremedlem. Vara: Siv Grønhilder

Irene Grastveit, styremedlem. Vara: Elisabeth Oftedal

Arne Sele, styremedlem. Vara: Marie Folstad (ansattvalgt)

Karen Ommundsen, styremedlem. Vara: Marie Folstad (ansattvalgt)

Pål Morten Borgli var ikke på valg og vil lede bedriftsforsamlingen fram til 2022, sammen med nyvalgt nestleder Hilde Fahret Born.

Generalforsamlingen, som består av ordførerne i Lyses 14 eierkommuner, ble gjennomført like i etterkant av bedriftsforsamlingen. Her ble utbyttet til kommunene på 630 millioner kroner fordelt.

Publisert: