• Med Aftenbladets Dale-avsløringer som bakteppe, strammet Rogaland fylkeskommune inn på alkoholregelverket for både ansatte og politikere. Fylkesrådmann Trond Nerdal sier at all alkoholbruk på fylkeskommunens regning nå skal forhåndsgodkjennes. Rune Vandvik

Fylkeskommunen skjerpet alko-reglene

Rogaland fylkeskommune har strammet inn regelverket for hvor mye de ansatte kan drikke på det offentliges regning. Nå må all alkoholbruk for skattebetalernes penger være klarert på forhånd.