Fra og med midnatt 15. juli gjelder de nasjonale tiltakene også på Nord-Jæren.
Det betyr at du kan ha 20 gjester hjemme.
Toppidrett kan utøves som normalt
Skjenkestoppen ved midnatt oppheves.
Og du kan samle inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.

Går over til nasjonale tiltak på Nord-Jæren: – Alle kommunene har kontroll på smitten

 • Pernille Filippa Pettersen
  Pernille Filippa Pettersen
  Journalist
Publisert: Publisert:

Søndag 20. juni innførte regjeringen tredje trinn i gjenåpningsplanen, men det fikk befolkningen på Nord-Jæren liten glede av.

Høyt smittetrykk, høy andel av tilfeller med ukjent smittevei og usikkerhet knyttet til spredningen av deltavarianten, gjorde at ordførerne på Nord-Jæren forrige uke, 8. juli, besluttet å fortsette med strengere smitteverntiltak enn resten av landet.

Nasjonale tiltak

Torsdag formiddag var ordførerne i Sola, Stavanger, Sandnes og Randaberg igjen samlet for å vurdere veien videre. De ble da enige om å gå over til nasjonale tiltak fra og med midnatt 15. juli (se liste over disse i bunn av artikkelen). Det betyr at de lokale tiltakene oppheves.

– Alle de fire kommunene har kontroll på smitten. Utviklingen går rette veien, med synkende smittetall og færre med ukjent smittevei. Det gir god kapasitet på testing og smittesporing, noe som igjen gjør det mulig å begrense smittespredning på en god måte, sier ordførerne i en felles uttalelse.

De fire ordførerne på Nord-Jæren. Fra venstre: Tom Henning Slethei (Frp) i Sola, Stanley Wirak (Ap) i Sandnes, Kari Nessa Nordtun (Ap) i Stavanger og Jarle Bø (Sp) i Randaberg.

– Det fortjener befolkningen

– Vi har vært bekymret for å slippe opp for tidlig. Konsekvensen kan være at vi igjen må stenge ned, noe som er en påkjenning for hele befolkningen, sier Randaberg-ordfører, Jarle Bø, til Aftenbladet.

– Nå har regionen klart å slå ned smittetallene, og endelig kan vi åpne opp på lik linje med resten av landet. Det fortjener alle som bor på Nord-Jæren.

Bø forteller om lite uenighet på dagens ordførermøte.

– Vi var enige om at dette nå er det riktige. Så er det viktig at folk fortsetter å holde avstand, teste seg ved symptomer, tar imot vaksinen og følger alle smittevernregler. Selv om vi åpner opp er det viktig å minne folk på at pandemien ikke er over.

Følger situasjonen nøye

De fire ordførerne understreker at smittebildet må overvåkes nøye dag for dag, og at tiltak kan bli gjeninnført dersom det skulle være nødvendig.

Det vil fortsatt være økt kontroll med etterlevelse av smittevernreglene på serveringssteder, og økt bruk av kommuneoverlegens/helsesjefens hastefullmakt – i samråd med ordfører – til å stenge virksomheter som bryter smittevernreglene.

Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI har regjeringen besluttet å utsette innføringen av trinn 4 i gjenåpningsplanen. Overgangen til trinn 4 kan tidligst skje i slutten av juli eller begynnelsen av august. Begrunnelsen er blant annet usikkerhet knyttet til smitteutvikling og delta-varianten og vaksineforsyning.

Nå gjelder disse anbefalingene og reglene:

Krav ved innreise til Norge

Fortsatt innreiserestriksjoner. Innreiserestriksjonene og karantenereglene klassifiseres ut fra smittesituasjonen med fargekodene grønn, oransje, rød, mørkerød og lilla.

Det anbefales fortsatt å feriere hjemme i Norge.

 • Grønne land: Det er ikke krav til testing før du reiser inn i Norge eller karantene. Man må fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge.
 • Oransje land: Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere.
 • Røde land: Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene.
 • Mørkerøde land: Innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell.
 • Lilla land: Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene har unntak fra innreiseforbudet. Samme innreiseregler som røde land.
 • Øvrige land i verden: Innreiseforbud, og samme innreiseregler som for mørkerøde land.

FHI vurderer aktuelle land og områder ukentlig.

De som kan vise at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste seks måneder med EU-koronasertifikat kan reise inn i landet og er unntatt fra krav om test før ankomst, på grenseovergangsstedet og innreisekarantene.

 • Alle EU/EØS-land aksepterer koronasertifikat ved reiser

Sosial kontakt i private hjem

 • Anbefaling om maks 20 gjester og oppfordring om å møtes utendørs. Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder) med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand.
 • Beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.

Handelsnæringen

 • Åpent med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften, som å tilrettelegge for minst 1 meters avstand, rutiner for god hygiene med mer. Smitteverntiltak etter egen bransjestandard.

Restauranter, kafeer, barer

 • Innslippsstopp kl. 24.00.
 • Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

Reiser

 • UD fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige for land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia og utvalgte tredjeland (lilla land).
 • Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress. (Beskyttet = fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder) 
 • Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.

Skoler og barnehage

 • Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune og er klar til å endre tiltaksnivå i lys av endringer i smittesituasjonen.

Høyere utdanning

 • Mer fysisk undervisning og vurdere jevnlig testing.
 • Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smittesporing.

Arbeidsliv

 • Generelle smitteverntiltak.
 • Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.
 • Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen.
 • Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.
 • De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. 

Arrangementer

Det oppfordres til å holde arrangementer heller utendørs enn innendørs.

Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner.

Private arrangementer: Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.

Offentlige arrangementer: Maks antall personer avhenger av

 • om det brukes koronasertifikat/testing
 • om det er faste tilviste plasser
 • om det er ute eller inne

Se plan for gradvis gjenåpning for detaljer.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.
 • Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten.
 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.
 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/ kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. 
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, Dette gjelder både utendørs og innendørs.
 • Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen.

Sommer- og aktivitetsleir

 • Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer. 
 • Ikke krav om å holde 1 meter avstand, men gruppene bør i størst mulig grad ha de samme deltakerne og lederne gjennom hele aktiviteten. 
 • For arrangementer i tilknytning til sommer- og aktivitetsleir (cup, oppvisning o.l.) har også voksne unntak fra krav om å holde 1 meter avstand, men kun når det er nødvendig for å utøve aktiviteten.

Toppidrett

Publisert:
 1. Korona-viruset
 2. Koronaviruset
 3. Nord-Jæren
 4. Anbefaling
 5. råd

Mest lest

 1. Dei sat i baksetet då foreldra døydde

 2. Familien prøvde å overtale kvinnen til å ta vaksinen. Men hun sto på sitt

 3. Kulturlivet er ikkje stengt. Men lørdag kveld var det heilt tomt

 4. Førstemann til mølla-prinsippet skaper både sinne og tårer for skuffede badegjester