Flertallspartiene: – Lervig skole utsettes ikke

Høyres John Peter Hernes vil invitere med seg alle partiene i bystyre til et møte med administrasjonen for å være sikre på at Lervig skole står klar til 2022.

Publisert: Publisert:

Dette er en mulighetsstudie av den nye skoletomta på Storhaug. Den planlagte skolen ligger til høyre i illustrasjonen. Foto: Stavanger kommune

Aftenbladet skrev i forrige uke at Lervig skole på Storhaug tidligst kan stå klar til skolestart høsten 2023, men også så sent som 2024.

I flertallspartiene (H, Pensjonistpartiet, Frp, Sp, Venstre og KrF) sitt budsjettforslag 2019–2022 står det derimot at ny skole i Lervig skal prioriteres og ferdigstilles i 2022. Det mener de nå er fullt mulig å klare.

– Vedtaket ligger fast. Skolen skal stå klar innen 2022 som vedtatt i bystyret i desember 2018. Gjennomføringen er politisk prioritert og det vil tilføres ekstra planleggings-ressurser dersom nødvendig, sier Hernes.

Ifølge Hernes er det ikke pengene det står på, men at politikerne på tvers av partitilhørighet må legge til rette for at de kan regulere og prosjektere utbyggingen samtidig. De vil også invitere inn naboer og bydelsutvalg tidlig i prosessen.

– Vi vil politisk legge til rette for at det ikke blir lagt hindringer i veien som skaper forsinkelse i forbindelse med planarbeidet, prosjektering og utbygging, sier han.

– Må binde oss til masta

– Så du er klar på at 2022 er mulig?

– Det er mulig, men det krever at vi ikke rangler og lager svarteper, men setter oss ned sammen med administrasjonen og binder oss til masta om at vi skal gjøre det vi trengs for å få det ferdig til 2022.

Hernes forklarer at det ikke er slik at de skal ofre alt for en rask fremdrift, men presse på for å legge klart løpet og ha ting avklart på et tidlig tidspunkt.

Han sier de nå må sikre full støtte fra både Fylkesmannen og fylkeskommunen slik at de ikke kommer innsigelser som forsinker planarbeidet. Nå er det bare uforutsette ting som kan forsinke prosjektet.

– HMS settes først også under byggeprosjektet. Uforutsette ting er det eneste som kan forsinke prosjektet nå, sier Hernes.

Vil gi bydelsutvalgene mer makt

Jan Erik Søndeland (V) støtter Hernes. Han vil at bydelsutvalgene i den nye kommunen skal ha større myndighet og påvirkning, og mener dette er en sak hvor dette må etterprøves.

– Vi må involvere alle som bor på Storhaug i denne prosessen, sier han.

Dag Mossige (Ap) er litt over gjennomsnittet engasjert i Lervig skole, og uttalte til Aftenbladet i forrige uke at dagens flertallspartier før valget i 2015 lovet at skolen skulle stå ferdig i 2019, men at den har blitt utsatt en rekke ganger. Han påpekte også at det var manglende vilje eller evne hos Høyre til å bygge skolen.

– En valgkampbløff

Det står han fortsatt på.

– Troverdigheten deres er veldig lav. Dette er nok dessverre en valgkampbløff, sier han.

Han påpeker at han i fellesnemnda for Nye Stavanger i forrige uke foreslo at den nye kommunen ikke skulle utsette byggingen av Lervig skole, og at det da ble nedstemt av posisjonen. Likevel er han klar på at Ap støtter opp om alt som kan gjøre at denne skolen blir fremskyndet.

– Vi vil ha fullt trykk på at skolen skal stå klar så kjapt som mulig. Hadde det vært opp til oss ville den allerede stått klar, sier Mossige.

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/kaWEWk/Endelig-ny-skole-pa-Storhaug
Publisert: