Rogfast: – Nå må Hareide ta foten av bremsen og trø på gassen

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik sier Statens vegvesen er klart til å lyse ut det neste Rogfast-anbudet, så snart Samferdselsdepartementet gir klarsignal.

Fjord1 har drevet sambandet siden 2007 og vant også det siste anbudet. Det var på 4,3 milliarder kroner og gjelder fra 2019 og seks år framover, med opsjon på drift i fem år til.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Torsdag var Rogfast oppe til debatt i Stortinget. Frp fikk ikke flertall for et forslag om å framskynde utbyggingen med en slags blankofullmakt, men stortingsflertallet ber regjeringen sørge for rask fremdrift. Ni måneder har gått siden Kvitsøy-kontrakten ble avlyst.

– Regjeringen har brukt altfor lang tid på utredninger. Nå er det bare for statsråden å flytte foten fra fra bremsen til gassen, sa saksordfører Øystein Langholm Hansen (Ap) med adresse til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Hareide ga ingen signaler om hva som er tidsplanen. Departementet er i gang med en grundig vurdering av situasjonen som har oppstått etter at Statens vegvesen avlyste Kvitsøy-kontrakten i september 2019, og Hareide vil komme tilbake til Stortinget med en nærmere vurdering av videre fremdrift av prosjektet.

– Vi er klar til utlysning

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen besøkte Rogfast-organisasjonen samtidig som Stortinget diskuterte skjebnen til gigantprosjektet.

– Vi ønsker å komme i gang med Rogfast, men det er opp til Samferdselsdepartementet. Vi jobber med konkurransegrunnlaget for E15 – armen til Kvitsøy – og er klar til å lyse det ut så fort vi får beskjed.

– Er det nå snakk om åpning tidligst i 2031?

– Vi må se på hele kabalen og kan ikke si noe om tidspunkt for ferdigstillelse. Vi ønsker å komme i gang med prosjektet igjen. Saken ligger til politisk behandling. Vi håper de får fortgang. Jeg vet at departementet har fokus på å få prosjektet videre, svarer Davik.

– Men Rogfast må trolig behandles i budsjettsammenheng, og da blir det tidligst vedtak i desember?

– Det er nok sannsynlig, men vi har tidligere utlyst entrepriser med forbehold om godkjennelse. Hvis vi får klarsignal, kan vi gjør det med Rogfast, sier Davik.

Ingen snarvei

I Stortinget var det ingenting som tydet på at regjeringspartiene er klar for å gi klarsignal. Helge Orten (H), leder av Transportkomitéen, ville ikke være med på å ta en snarvei.

– Det er ikke sånn at vi kan starte en del av et prosjekt uten å vite helheten for hva det koster og hvordan vi skal finansiere det. Det vil være uforsvarlig å starte prosjektet uten at Stortinget har vedtatt ny kostnadsramme og tatt stilling til hvordan det skal finansieres, sa Orten.

Heller ikke Hareide var klar til å gi gass.

– Hvis prosjektet hadde vært innenfor kostnadsrammen, ville det vært mulig å fortsette. Realiteten er at det er det ikke. Derfor er det behov for å komme tilbake til Stortinget, sa statsråden.

Utålmodighet i Rogaland

Videre framdrift er dermed fortsatt helt i det blå, selv om stortingsflertallet er tydelige på at Rogfast skal bygges og at arbeidet må i gang så fort som overhodet mulig. Flere representanter fra Rogaland advarte mot at forsinkelsene kan fordyre prosjektet.

  • Kostnadene for byggherreorganisasjonen løper.
  • Kompetansen til de som bygde Ryfast kan gå tapt.
  • Kontrakten for Boknafjordsambandet går ut i 2030 og må kanskje utlyses på nytt. Det ble dyrt da Tausambandet måtte forlenges.

Terje Halleland (Frp), tidligere fylkesvaraordfører i Rogaland, var frustrert.

– Her kunne statsråden fått de nødvendige fullmakter. Den tilliten hadde verken Sp, Ap eller regjeringen. Nå må saken tilbake til Stortinget uansett, med økt tidsbruk, sa han.

– Vi er mange som har forventning om at samferdselsministeren jobber effektivt. Stortinget er klar til å møtes om så i sommer for å banke gjennom denne saken. Det er på tide å komme i gang, sa Aleksander Stokkebø (H).

SV, MDG og Rødt vil heller ha videre ferjedrift. Arne Nævra (SV) kritiserte motorveipartiene for å kjøre gjennom et miljøfiendtlig sløseprosjekt. Han tok til orde for hyppige nullutslippsferjer i stedet.

Les også

Regjeringen bekrefter ny Rogfast-utsettelse

Publisert: