Stortingsflertallet trosser finansministeren – vil endre selskapsskatten for oljeindustrien

Ap, Sp og Frp vil gjøre endringer i selskapsskatten for oljeindustrien. Regjeringen stritter imot.

Stortingsflertallet gjør endringer i det komplekse skatteregimet for oljeindustrien.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Ap, Frp, Sp, Høyre og Frp er i forhandlinger om endringer i skatteregimet for oljeindustrien.

Da forhandlingene gikk på overtid torsdag, var stridens kjerne at Fremskrittspartiet og Senterpartiet også ønsker endringer i selskapsskatten for oljeselskapene. Grepet betyr grovt sagt at oljeindustrien får redusert selskapsskatt.

Dette har regjeringen og de andre partiene, inkludert Ap, tidligere vært svært skeptiske til.

Men etter det Aftenposten forstår, har nå Ap også sagt at de kan støtte dette. Dette ble klart på et møte mellom de parlamentariske lederne fredag.

Ap, Sp og Frp har flertall på Stortinget. Men regjeringen har fortsatt håp om å snu Ap. Internt i regjeringen jobber blant andre Venstre for at regjeringen skal avvise tilbudet fra opposisjonspartiene, i håp om at det vil tvinge Ap til å forlate posisjonen sin. Ap er ikke interessert i å overkjøre regjeringen.

Ballen er nå hos regjeringen, før de parlamentariske lederne i partiene møtes igjen klokken 14. i dag, fredag.

Regjeringen har foreslått å la oljeselskapene skrive av investeringer umiddelbart på særskatten for petroleumsvirksomhet. I dag trekkes verdien av investeringene fra skatten i løpet av over seks år. I sum ville regjeringens forslag frigi rundt 100 milliarder kroner i utsatt skatt for den kriserammende industrien.

Senterpartiet og Frp har derimot ønsket direkte avskrivninger på både selskapsskatten og særskatten. Petroleumsselskapenes særskatt er på 56 prosent og kommer i tillegg til selskapsskatten på 22 prosent.

Les også

NHO-undersøkelse: Fire av ti oljebedrifter planlegger oppsigelser

Les også

Oljegjengen samlet rundt forhandlingsbordet igjen

Les også

Tiltakspakke: – Oljeselskapene må belage seg på store endringer

Trosser finansministeren

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har i et brev til Stortingets advart mot å gjøre endringer i selskapsskatten utelukkende for oljeselskapene:

«I selskapsskatten er likebehandling med øvrig næringsvirksomhet i Norge et viktig mål. Det har vært et prinsipp siden skattereformen i 1992. Alle selskaper bør derfor betale selskapsskatt, og grunnlaget bør være så tett opp til det økonomiske overskuddet som mulig. Det tilsier at driftsmidler bør avskrives i takt med det økonomiske verdifallet. Det er en fare for uheldige smitteeffekter til andre næringer dersom petroleumsselskapenes avskrivningsregler i selskapsskatten gjøres lempeligere. Andre næringer vil da kunne vise til petroleumsselskapenes avskrivningsregler og kreve tilsvarende lempninger. En risikerer dermed å uthule selskapsskatten på sikt», skrev han i et svar på et skriftlig spørsmål fra finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H).

Forlenger perioden.

I sitt forslag halverer regjeringen den såkalte friinntekten til 10 prosent. Friinntekten er andelen av petroleumsselskapenes inntekter som de bare må betale vanlig skatt for, og altså ikke den høye oljeskatten.

Både Frp og Senterpartiet har ønsket høyere friinntekt enn regjeringen. Aftenposten vet ikke hvilket nivå stortingsflertallet legger seg på, men opposisjonstrioen skal sikte seg inn mot et nivå mellom 15 og 20 prosent.

Men det er klart at flertallet vil gi de midlertidige endringene i oljeskatteregimet lenger varighet enn det regjeringen har foreslått.

Ap ønsker storkoalisjon

For Ap har det vært avgjørende å finne frem til en løsning som Ap og Høyre kan enes om. Grunnen er at de endringene som nå gjøres vil ha betydning utover denne stortingsperioden. Derfor er det viktig at de to partiene som trolig vil sitte i regjering uansett valgutfall, føler eierskap til endringene som skal gjøres.

Stortingsflertallet ønsker at endringene skal gjelde for hele utbyggingsperioden. Et større olje- gassprosjekt hvor utbyggingen vedtas i 2020/21, vil ikke være ferdig før om kanskje tre-fire år. Dersom dagens endringer i skattesystemet følge dette prosjektet til de ferdig bygget ut, vil skattendringene kunne strekke seg over flere stortingsperioder.

Publisert: