Statens vegvesen vil legge Bussveien gjennom Strandgata

11 vernede bygninger vil også bli flyttet for å gi plass til Bussveien.

Publisert: Publisert:

Slik ser Vegvesenet for seg at bussveien vil se ut der Forussletta krysser Stavangerveien. Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen har sendt inn forslag til reguleringsplan for Bussveien mellom Kvadrat og Ruten i Sandnes kommune.

Godkjenner kommunen reguleringsplanen, vil Bussveien bli slik:

  • Midtstilt bussvei vil fortsette fra Kvadrat og gjennom Stavangerveien.
  • Strandgata blir stengt for gjennomkjøring med bom. Bommen kommer ved Altona brygge, og vil bli åpnet hver gang bussen kommer. Fram til bommen på hver side, kan biler kjøre til eiendommene.
  • Jernbaneveien, Ruten og Elvegata vil bli ren bussvei uten annen trafikk.

Vil flytte 11 bygg

Videre foreslår Statens vegvesen å flytte 11 bygninger i Strandgata for å gjøre veien bredere.

– Vi ønsker å flytte bygningene fra én og to og en halv meter. Bygningene ligger i et område som er vernet i kommuneplanen, og som Riksantikvaren vurderer som av nasjonal kulturvern-interesse. Når vi får lov til å flytte dem, er det et kompromiss vi har nådd i nært samarbeid med regional kulturminneforvaltning og byantikvaren, sier prosjektleder Tore R. Johansen i en pressemelding.

Å flytte bygningene, fremfor å rive dem, vil også koste mindre.

Strandgata i Sandnes Foto: Jarle Aasland

Pris: 960 millioner kroner

Målet med Bussveien på strekningen mellom Ruten og Kvadrat, er å sikre at de som reiser med buss kommer frem uten å bli forsinket av annen trafikk.

Vegvesenet mener at løsningen de har kommet frem til vil gjøre veien bedre for alle som sykler, går eller reiser med buss i Sandnes.

– Det har vært mange hensyn å ta, ikke minst i Strandgata, men vi mener vi har fått til en god plan. Hvis vi ikke stenger denne gata, klarer vi ikke å få bussen fram uten forsinkelser, forklarer Johansen.

Prosjektet er ventet å koste 960 millioner kroner. Det er i tråd med styringsrammen.

– Vi håper at vi har en vedtatt reguleringsplan mot slutten av året eller i starten på 2020, sier Johansen.

Det er opp til kommunen å vurdere om og eventuelt når planen blir lagt ut på høring.

Publisert: