• Rektor ved Kampen skole, Anne Kirsti Drivedal Grytten, sier at skolen har minimale driftsutgifter, og konsekvensene av et stramt skolebudsjett går i størst grad utover lærerne og elevene. Jon Ingemundsen

Kampen skole nekter også å skrive under på årets budsjett

Kampen skole slår følge med Nylund skole og nekter å vedta skolebudsjettet. Driftsstyret ved Kampen skole ber Stavanger kommune om å øke bevilgningene for å unngå å kutte flere årsverk.