Fastlegekrisen: – Sykehusene kan få oppgaver i retur

For å løse fastlegekrisen trengs det flere leger med færre pasienter på listene. Og sykehusene må forberede seg på å få oppgaver i retur, for fastlegene skal ikke være deres sekretærer, sier helseminister Bent Høie (H).

Publisert: Publisert:

Helseminister Bent Høie var i Stavanger for å få innspill til handlingsplanen for fastlegeordningen torsdag. Selv om det over hele landet snakkes om fastlegekrise, var Høie opptatt av å få fram at ordningen skal bestå. - Men den må endres for å bevares, sier Høie. Foto: Jarle Aasland

 • Camilla Bjørheim
  Journalist

– Mange er fornøyde og omtaler fastlegen sin i kjærlige ordelag. Og kjærligheten gjengjeldes. Men kjærlighetsforholdet er vanskelig å opprettholde, nå knaker det i sammenføyningene, sa helseminister Bent Høie til de om lag 35 som hadde møtte opp for å gi innspill på fastlegeordningen i Stavanger torsdag.

Pasienter og brukere, fastleger og ledere i kommunene var invitert. Alle venter de på handlingsplanen for allmennlegetjenesten. Denne legges fram våren 2020.

– Vi er enige om hva som er utfordringene i fastlegeordningen. Nå ber vi om innspill til hvordan situasjonen kan bedres, sier Høie.

Helsedepartementet inviterte fastleger, pasienter, ledere i kommunen og andre til å komme med innspill til handlingsplanen for fastleger i Stavanger. Om lag 35 møtte opp. Foto: Jarle Aasland

Fastlegekrise over hele landet

Over hele landet sliter kommuner med å rekruttere leger. Fastleger forteller om lange dager og tidkrevende papirarbeid: skriftlig kommunikasjon med spesialisthelsetjeneste, NAV, forsikringsselskaper osv.

En kartlegging har vist at fastlegene jobber i snitt 55,6 timer i uka.

LES OGSÅ:

 • Fastlegestilling i Sandnes lyses ut for femte gang
 • En av ti fastleger vurderer å slutte

– Leger bruker mye tid på å skrive legeerklæringer til treningssentre, og til folk som vil kjøre gokart eller dykke. Attester uten den store samfunnsnytten, sier Høie.

– Regjeringen har vel også bidratt, med innføring av fraværsregelen i videregående skole?

– Ja, men regelen har en god effekt for tilstedeværelsen. Samtidig øker den ungdommens kontakt med fastlegen, sier Høie, og legger til at leger oppgir at det er økte oppgaver overført fra sykehusene, som er den største belastningen.

– Kan sykehusene forvente å få oppgaver i retur?

– Ja. Sykehusene kan ikke bruke fastlegene som sine sekretærer. Vi har arbeidsgrupper som ser på om oppgaver som føres over på fastlegene egentlig er oppgaver som tilhører sykehusene, sier Høie.

Kronikere minst fornøyde

Det er 20 år siden daværende helseminister Dagfinn Høybråten foreslo at alle skulle ha en fastlege – spesielt viktig for kronisk syke.

Og det er 10 år siden daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen innførte samhandlingsreformen – som skulle gi bedre kontakt mellom sykehus og fastlegen – også det spesielt viktig for de kronisk syke.

– Samtidig viser en brukerundersøkelse at det er nettopp kronikere – som trenger fastlegen mest – som er minst fornøyde. Vi trenger flere leger med færre pasienter, og vi ser på om oppgaver kan fjernes fra fastlegens portefølje. Som et strakstiltak har vi satt av 50 millioner kroner til leger som har mange pasienter med store behov, sier Høie.

– Hvorfor ikke bare øke basistilskuddet, slik at legene kan redusere antallet pasienter på listene?

– Noen fastleger mener det samme, min bekymring er at det vil forsterke rekrutteringsproblemene i distriktene. Økt basistilskudd vil først og fremst dekke legemangelen i byene. Vi må bestemme oss for tiltakene før vi setter av penger, men vi skal bevege oss i retning av flere hjemler og færre pasienter på listene, sier Høie.

Fastlege på Ganddal legesenter Svein Henning Haarr, uttalte i Aftenbladet i mai at han godt forstår unge leger som vegrer seg for å gå inn i yrket. Her med pasient Per Audun Ravndal (92) på kontoret. I Sandnes har ingen fastleger nå ledige plasser på sine pasientlister. Foto: Jon Ingemundsen

I tillegg til stor arbeidsbyrde, vegrer mange seg for den store investeringen som kreves for å bli fastlege. Høie er imidlertid klar på at de fleste fastleger skal være næringsdrivende.

– Kommunalt ansatte fastleger har lavere aktivitet. De jobber kortere dager og gjør mindre når de er på jobb, sier Høie.

– Mer digitale fastleger

Aftenbladet skrev nylig om privatklinikken Dr. Dropin, som har etablert seg i Stavanger med tilbud blant annet om videokonsultasjon. Fastlegene uttrykker skepsis.

LER MER:

– Jeg deler skepsisen. Gullet i fastlegeordningen er kontinuiteten, sier Høie, som samtidig understreker at fastlegen må bli mer digital.

– Heller digitale fastleger enn digitale engangsleger. Hvis pasienten kan betale litt ekstra for få en digital konsultasjon, så gjør han heller det enn å sitte en time på et venterom for å få en resept, sier Høie.

– Du er ikke redd for at økt digitalisering og tilgjengelighet gjør at folk går til lege i tide og utide?

– Det er alltid en utfordring, men alternativet er at fastlegene blir utkonkurrert. Vi må forandre for å kunne bevare fastlegeordningen, sier Høie.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Helsetilsynet mener Sirdal har begått flere lovbrudd i behandlingen av gravid kvinne

 2. Frigir navnet på 16-åringen som omkom i ulykke hjemme

 3. Brann i søppeldunk på Arkaden

 4. Jåttå: Ulykke med bil og sykkel

 5. Helsemyndighetene skal ta i bruk spyttprøver som koronatest

 6. Treningssentrene må fortsatt vente med gjenåpning

 1. Fastlegene
 2. Sandnes
 3. Stavanger
 4. Bent Høie
 5. Dr. Dropin