Sandnes klager på Vardafjell vindkraft – vil at arbeidet skal stanses

Sandnes kommune mener NVE har brutt forvaltningsloven, energiloven og naturmangfoldloven og krever en ny vurdering av Vardafjell vindkraft.

Tirsdag ettermiddag sendte Sandnes kommune brev til NVE hvor de påklaget flere saksbehandlingsfeil ved Vardafjell vindkraftverk. Tirsdag kveld var det vardebrenning i protest mot vindkraftverket.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

– Vi mener NVE bør se på saken på nytt og vurdere om de vedtakene som er gjort står seg, eller om de burde vært gjort annerledes. I utgangspunktet mener vi hele konsesjonssaken skal behandles på nytt, sier rådgiver i Sandnes kommune Gorm Lybeck Kjernli.

Røyken etter tirsdagens vardebrenninger på Dalsnuten og på Vardafjell har så vidt lagt seg.

I et brev sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Sandnes kommune klart uttrykk for hva de synes som NVEs saksbehandling i saken om Vardafjell vindkraftverk.

NVE og Olje- og energidirektoratet ga konsesjon til Vardafjell vindkraftverk i 2017. Det siste året har motstanden mot prosjektet vokst seg stor, både blant politikere og privatpersoner. Byggingen startet i vår, men på grunn av en konkurs hos firmaet som skulle levere vindturbinene, er det foreløpig ingen turbiner å se på området.

I formannskapsmøtet i Sandnes den 30. september sa politikerne klart nei til mer vindkraft på land i Sandnes. Vedtaket var en høringsuttalelse til nasjonal ramme for vindkraft. Rådmann Bodil Sivertsen fikk i tillegg mandat til å klage på saksbehandlingsfeil hos NVE under behandlingen av saken.

Brudd på forvaltningsloven

Det har kommunen nå gjort. Sandnes mener at det er gjort flere saksbehandlingsfeil, blant annet mangelfull medvirkning, feil i gjennomføring av høringer og feil forståelse av støyretningslinjen.

Kommunen mener at omfanget av saksbehandlingsfeil gjør at vedtakene i saken må gjennomgås og at det foreligger brudd på forvaltningsloven. De krever derfor at både konsesjonen, miljø-, transport- og arealplanen (MTA) og endringen av MTA-planen blir opphevet.

Sandnes vil også ha en overordnet vurdering om NVE, ved tildeling av konsesjonen, har overskredet grensene for hva som er deres mandat for tildeling av vindkraftkonsesjoner, slik at utbyggingen ikke er forsvarlig og må stanses.

Kjernli er klar på at Sandnes kommune bare er en høringspart i saken. Likevel mener han at argumentene de sitter på er såpass gode at NVE bør vurdere dem.

Det pågår for tiden en lignende sak i Haram kommune, hvor kommunen har klaget på et vindkraftverk. Der har NVE bestemt at byggingen ikke skal starte før klagen er behandlet hos Olje- og energidepartementet.

Naboer har ikke blitt hørt

Kommunen klager også, i tillegg til brudd på forvaltningsloven, på brudd på energiloven, naturmangfoldloven, støyretningslinjen og KU-forskriften (forskrift om konsekvensutredninger)

Kommunen mener at NVE og utbygger har valgt å legge seg på et for lavt antall private høringsparter. Åtte enkeltpersoner i tillegg til seks grunneiere har blitt hørt. Sandnes kommune mener at godt over 130 personer er fratatt sin rett til høring, medvirkning og klage.

Flere av naboene, innenfor et område som ifølge støyrapporten til prosjektet vil ligge mellom 40 og 45 Lden (gjennomsnittstøy gjennom døgnet), har nå samlet seg. Ingen av dem har blitt hørt i forbindelse med prosjektet, og ifølge Sveinung Levang var de ikke klar over oppstarten før anleggsmaskinene begynte å kjøre.

– Selv om vi blir berørt, har vi ikke hørt noen som helst. Jeg opplever at vi nærmest er rettsløse, og vi føler at NVE har ignorert oss. Vi kommer til å fremme omtrent samme krav som Sandnes gjør, sier Levang.

Med forbehold om at NVE ikke trekker ut stikkontakten på prosjektet etter Sandnes kommune sitt brev, vil naboene gå til anskaffelse av en advokat og rette en klage til enten NVE eller Olje- og energidepartementet.

Rett til olje- og energiministeren

Sandnes kommune sitt brev høster stor jubel hos Motvind, den nye organisasjonen mot vindkraft på land. Leder, Eivind Salen fra Ganddal, forteller at to av medlemmene onsdag er på vei inn til olje- og energidirektoratet med brevet, for å levere det til olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og kommunalminister Monica Mæland.

Aftenbladet har vært i kontakt med NVE, som foreløpig ikke har fått sett på saken.

Publisert: