Ordføreren bekymret etter møte med Blidensolansatte

Stavanger kommunen vil nå vurdere å heve driftsavtalen med Blidensol sykehjem. Onsdag møtte ordfører og rådmann ansatte ved sykehjemmet.

Ordfører Christine Sagen Helgø (H) ønsker ledelse og tillitsvalgte ved Blidensol velkommen til møte. Fra venstre: Daglig leder Geir Andersen, oversykepleier Jan Erik Fossmark, kvalitetsleder Arja Rissanen, tillitsvalgt Signe Rødland Delta), tillitsvalgt Torill Hinn (Sykepleierforbundet), tillitvalgt Geir Ove Ommundsen (Fagforbundet) og hovedverneombud Kristine Øverli.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Kommunen har tidligere varslet Blidensol om at de vil si opp driftsavtalen. Oppsigelse har en frist på to år, det vil si at det vil ta to år før kommunen overtar ansvaret for driften. En heving av avtalen har tre måneders frist.

Dermed må kommunen overta ansvaret for de 58 demente pasientene fra august av. Det vil si at de må finne plass til dem på andre sykehjem. Kommunen eier ikke bygningen. Alle pasientene på Blidensol er demente.

NB! Ingen avgjørelse ble fattet på møtet.

Mer bekymret

Det jobber over 100 personer ved sykehjemmet som altså er et privat ideelt sykehjem som eies av Pleiehjemsforeningen.

– Jeg som ordfører er mer bekymret ved situasjonen ved Blidensol etter dette møtet. Det vi må vurdere nå er om situasjonen er så uholdbar at vi vil heve avtalen.

– Hva er det som gjør at du er mer bekymret?

– Mange ting. Det startet med hijab-vedtaket. Så er det nå at styret overhodet ikke er i dialog med oppdragsgiver som er Stavanger kommune. De retter seg ikke etter pålegg fra offentlig myndighet. Det vi er bekymret for er om vi klarer å opprettholde kvaliteten ved tilbudet etter oppsigelse. Da skal styret drifte sykehjemmet i to år, vi er også bekymret for de ansattes arbeidssituasjon.

Bekymret for omdømme

Geir Andersen som er daglig leder ved sykehjemmet sier at han er sterkt bekymret for sykehjemmet omdømme, for om de vil klare beholde våre dyktige ansatte og få rekruttert nye.

Det har selvsagt med det faglige tilbudet å gjøre. Vi har et forsvarlig tilbud i dag, men når den grensen overskrides, er vi avhengig av at vi har nok fagfolk på jobb, sier han.

Sykefraværet er nå på 11 prosent.

Har dere anbefalt ordføreren å heve avtalen?

– Vi har gitt ingen anbefaling, men informert om forholdene.

– Det er vi som skal ta beslutningen, vi vil at de skal gi oss informasjon, sier ordføreren.

– Jeg synes det nå er åpenbart at vi skal heve avtalen. For det kommer fram at det er vanskelig å levere god kvalitet når situasjonen er uavklart. Vi må nå vurdere om vi har tilstrekkelig grunnlag til å heve avtalen, legger ordføreren til.

Hun sier hun setter stor pris på at ledelse og tillitsvalgte stilte opp på møtet på så kort varsel og takket for en god dialog.

Tillitsvalgt Torill Hinna:

Vi er bekymret for jobbene våre og er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø.

– Hva er det beste for de ansatte?

– Det er å få en avklaring ganske raskt og beholde fagmiljøet, svarer Hinna som har tillit til at kommunen vil finne en god løsning.

Det var de to andre tillitsvalgte enige i.

Ledelsen og de tillitsvalgte har et sterkt ønske om at fagmiljøet skal beholdes mest mulig samlet. Levekårdirektør Per Haarr sier det er lettest å få til om kommunen hever avtalen. Men for å heve avtalen, kreves det vesentlig mislighold av avtalebetingelsene. Det er det kommunen nå må ta stilling til.

Med på møtet

Det var ordfører Christine Sagen Helgø(H) som inviterte dem til møte etter at driftsstyret ved Blidensol ikke ville møte kommunen.

Daglig leder ved Blidensol Geir Andersen stilte sammen med oversykepleier Jan Erik Fossmark, kvalitetsleder Arja Rissanen, verneombud Kristine Østerli og tre tillitsvalgte, fra Sykepleierforbundet, Fagforbundet og Delta.

Ordføreren hadde med seg rådmann Per Kristian Vareide, direktør for levekår Per Haarr, levekårsjef Eli Karin Fosse og advokat Raghild Øvrebø i levekåravdelingen.

Alvorlig x 3

Rådmann Per Kristian Vareide sier at saken handler om tre forhold. Det ene er at kommunen forventer at driftsstyret skal overholde lov og avtaleverk. Det andre er at Arbeidstilsynet har dokumentert at driftsstyret ikke bidrar til helsefremmende arbeidsmiljø, Det tredje som er alvorlig er at driftsstyret ikke forholder seg til oppdragsgiver kommunen og faktisk avslår å møte oss.

Styret ved Blidensol har vedtatt et nytt uniformsreglement der hijab ikke er tillatt. Likestillings- og diskrimineringsnemda har konkludert med at det er lovstridig. Driftsstyret har gjort det klart at de ikke akter å oppheve vedtaket, men sier de har heller ikke satt vedtaket ut i livet.

Vedtaket har ført til mye uro ved sykehjemmet, og flere av de ansatte har vært/er sykemeldte, også i ledelsen. Arbeidstilsynet har også kommet med refs til sykehjemmet.

I etterkant av kritikken, nektet styret ved sykehjemmet å møte Arbeidstilsynet.

Mulige løsninger

Hva skal skje med de ansatte?

Levekårsjef Eli Karin Fosse har tidligere sagt at hun ser for seg to alternativer:

1. Alle pasientene flyttes samlet til ett av de tre byggene som blir ledige når Lervig tas i bruk. Bygget renoveres, og de ansatte følger med.

2. Sengepostene flyttes gradivs inn i de eksisterende, operative sykehjemmene i Stavanger. Der er det allerede bemanning, og en del av de Blidensol-ansatte risikerer å miste jobbene.

Publisert: