• Ernst Baasland får både etterlønn og dekket noen av sine advokatutgifter.

Biskopen får etterlønn

Ernst Baasland får både etterlønn og dekket noen av advokatutgiftene i forbindelse med sin konkurs.