• Oppsynsbåten «Munin»

Beslagla 14 hummerteiner

Fiskeridirektoratet plukket lørdag opp 14 ulovlige hummerteiner i Høgsfjorden.