Containerinnbrudd i Holmane

Verktøyet var borte da arbeiderne kom på jobb mandag morgen. Politiet ble umiddelbart underrettet.