- Det har vært steintøft

Berit Riise tar æren for at sønnene er der de er i dag.