• Anders Minge

Econ mener Rogfast er klimavennlig

En ferjefri veiforbindelse mellom Nord-Jæren og Haugalandet innebærer store gevinster for næringslivet, men det vil også være bra for klimaet og lønnsomt for hele samfunnet.