Trolig ingen kjennelse i dag

Det ble ingen kjennelse i konkursbegjæringen mot Johannes Lunde torsdag.