• Fra Boganes sykehjem. (Illustrasjonsfoto)

Sykehjems- utbyggingen står bom stille

Den bebudede veksten i antall sykehjemsplasser lar vente på seg. Dekningsgraden er fortsatt knapt 19 prosent.