Årdalutbygging avklares til høsten

Viglesdalen eller Sandvatnet? Til høsten avgjøres hvor i Årdalsvassdraget Lyse satser på kraftutbygging.