• JC Decaux antar at cirka 15 busskur har blitt ødelagt. Jon Ingemundsen

15 nye busskur ødelagt

Vindusrutene til busskurene i Stavanger-området er laget av bestandig herdet glass som fint tåler et støt, men menneskets hærverk kunne de ikke stå imot.