Vil ha folkemeininga om Nærbø

Heile Hå skal seia meininga si om kvar utviklinga på Nærbø skal skje framover. Nærbølista sitt forslag om Nærbø si framtid har vekt svært sterke reaksjonar. No ventar politikarane med vedtak til dei kjenner folkemeininga.