• Pål Christensen

Egenes Park fikk Byggeskikkprisen

Juryen berømmet prosjektets moderne og nyskapende trehusarkitektur.