• Hans E.H. Jacobsen

Gyland-brann under kontroll

Søndag var det tre skog— og krattbranner i Flekkefjord. Nå er to av dem slukket.