• 43 prosent av jentene svarer også at de har «følt at alt er et slit». Colourbox

Bekymret for bekymrede jenter

Halvparten av de spurte Stavanger-jentene mellom 13 og 16 år, sier at de bekymrer seg for mye.