• Fylkesmannen i Rogaland er med på at betydelige landbruksarealer på Orstad, bildet, kan bygges ut. Men krever større tetthet enn Bybåndet sør-planen legger opp til. Landbruksjorda på Frøyland må skjermes, mener han. Til venstre ligger Kalbergskogen og Kvernaland, midt på bildet ses grensekirken Frøyland Orstad, bakerst Frøylandsvatnet. Fredrik Refvem

Fylkesmannen vil spare Frøyland i Bybåndet sør

Fylkesmannen i Rogaland har omfattende innvendinger mot den foreløpige kommunedelplanen for Bybåndet sør i Sandnes, Time og Klepp.