• Tilstanden til mann (42) som ligger på Haukeland universitetssjukehus har forverret seg. Geir Martin Strande

Tilstanden forverret for 42-åringen

Haukeland sykehus har oppgradert 42-åringens tilstand fra alvorlig til kritisk.