Glad i folk, glad i livet – og ein pris verdig

– Tenk å få ein pris for å vera glad, for å gå rundt og vera meg sjølv, seier Leif Andenes. Torsdag fekk han livsgledeprisen.