• Fjorddrott gikk på grunn. Arild Steffensen

Overstyrmann ryddet - «Fjorddrott» gikk på grunn

Tide konkluderer med at uoppmerksomhet var årsaken til at «Fjorddrott» gikk på grunn.