• Den fremste årsaken til at ledigheten stiger sammenlignet med forrige måned, er at færre deltar i arbeidsmarkedstiltak om sommeren, sier Bjørn Sæstad, fungerende direktør i NAV Rogaland. FOTO: Lars Idar Waage

Ledigheten litt opp

Arbeidsledigheten går litt opp i Rogaland sammenlignet med for en måned siden.