Fra Lura til Engøy med 2,32 i promille

30-åringen fra Øst-Europa var svært beruset da han satte seg bak rattet torsdag i forrige uke.