• Cornelius Munkvik

Ungdommen inntar pullingsporten

Med importerte småtraktorer fra Sverige kan barn ned i åtteårsalderen delta på traktorpulling-stevner.