• Ved nyttår var Sokndals kraftfond verdt 94 millioner. - Nå er det oppe i 103 millioner, sier økonomisjef Oddveig R. Østrem.

Bedre enn Oslo Børs

Siden nyttår er Sokndal blitt 9 millioner kroner rikere. På papiret, vel å merke.