• Politiets framgangsmåte i Baasland-saken skal etterforskes. Her politiadvokat Knut Horn ved økonomiavsnittet i Oslo. Jonas Haarr Friestad

Oslo-politiet etterforskes i Baasland-saken

Spesialenheten for politisaker i Vest-Norge mener det er grunnlag for å undersøke om politiet har gjort noe straffbart i etterforskningen av Bodhild Baaslands låneopptak.