Fleire bomstasjonar på veg til Jæren?

Den komande prosessen om bompengar på Jæren blir som å svelgja ein heil kamel mothårs. Slik formulerte Klepp-rådmannen vegen fram til Jæren— pakke 2.