• – Når den nye straffeloven trer i kraft blir slike voldtekter likestilt med andre voldtekter som i dag har et mye høyere straffenivå. Men vi må fortsatt prosedere på grunnlag av den gamle straffeloven, sa statsadvokat Bjørn Enoksen Ristesund da han holdt sin prosedyre i tingretten torsdag ettermiddag.

Påstand om 2-3 års fengsel for gruppevoldtekt

Siden kvinnen (18) sov tungt, kan de tiltalte i Stavanger tingrett slippe unna med 2-3 års fengsel selv om de blir dømt for gruppevoldtekt.