• Ordfører Ole Tom Guse (KrF) klager på at Samferdselsdepartementet holder rapport om Ryfast hemmelig. Pål Christensen

Forsand klager på hemmelighold om Ryfast

Ordfører Ole Tom Guse (KrF) klager på at Samferdselsdepartementet holder rapport om Ryfast hemmelig.