• Vepsebolene på loftet er svære og Austrått-vepsene har hatt gode dager de siste årene. De "vanlige" vepsebolet som henger i bjelken er på størrelse med et eple og sier litt er på størrelsen på de to gigantbolene. Privat

Gjett hvem som har laget dette

— Rart fugeskum, tenkte huseierne da de oppdaget to badeballstore klumper på kryploftet. Så måtte skadedyreksperter kobles inn.