• Levekårspolitiker Per A. Thorbjørnsen smilte i august da dette bildet ble tatt av byggingen av 51 nye sykehjemsplasser ved Bergåstjern sykehjem. Da smilte han fordi Lars Solberg kunne bekrefte at utbyggingen var i rute. Nå smiler han ikke lenger. For rådmannen mener kommunen ikke har råd til å ta plassene i bruk i 2012.

Lar nye sykehjemsplasser stå tomme

De 51 nye plassene ved Bergåstjern sykehjem som står klare 1. mars 2012, foreslår rådmannen ikke blir tatt i bruk før 1. januar 2013. De skal altså stå tomme i ti måneder.