Kommunen anker tidobling av erstatningsbeløp

Stavanger kommune går til Høyesterett for å få prisen ned for grunn til turvei på Sunde.