Råtesopp truer korn

Et varmere og fuktigere klima betyr økt smittepress mot norsk korn, poteter, grønnsaker og andre vekster.